Gratis 2-6 dag levering på bestillinger fra 499 NOK til Norge
Enkel retur med forhåndstrykt returetikett
Sikker betaling
Søk ...
0 0 kr
Søk ...
Din handlekurv - 0 produkter 0 kr
Handlekurven din er tom.
 
Gratis 2-6 dag levering på bestillinger fra 499 NOK til Norge
Enkel retur med forhåndstrykt returetikett
30 dagers returrett
Sikker betaling

VILLKOR OG BETINGELSER

Disse leveringsbetingelsene er en juridisk avtale mellom deg som kunde og oss, Röhnisch Sportswear AB (“Röhnisch”). Begrepene “vi”, “vår” og “oss” henviser til Röhnisch. Vi leverer nettsiden www.stayinplace.com og alle undersider (“Nettbutikken”). Når du legger en ordre i nettbutikken vår, må du først godta disse leveringsbetingelsene (“Betingelser”). Leveringsbetingelsene finnes også på engelsk.
Hvem er vi?
Röhnisch Sportswear Norge AS
Nils Hansens Vei 14
0667 Oslo
Norge
Registreringsnummer: 979 345 992
MVA-nummer: 979345992MVA
Kontakt oss
Klikk her hvis du ønsker å kontakte vår kundeservice.
Generelle betingelser
Når du legger en ordre i nettbutikken vår, blir du bedt om å godta leveringsbetingelsene. Det er viktig at du leser dem nøye. Ettersom vi har rett til å endre disse betingelsene, ber vi deg også om å lagre et eksemplar av betingelsene som gjelder for det aktuelle kjøpet. Hvis vi endrer betingelsene, vil den nye versjonen bli publisert på hjemmesiden vår og endringene vil gjelde ved neste kjøp.
Er du under 18 år, må du ha tillatelse fra foreldre eller verge til å bestille varer gjennom nettbutikken vår.
Ingenting i disse leveringsbetingelsene påvirker eventuelle obligatoriske lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover som ikke kan begrenses eller unntas, hvis disse rettighetene gjelder for deg.
Ordrer
Vi behandler bare ordrer som er lagt gjennom nettbutikken vår. Per i dag har vi ikke mulighet til å behandle ordrer per telefon, e-post eller brev.
For å legge en ordre må du oppgi en leveringsadresse og kontaktopplysninger (f.eks. telefonnummer og e-postadresse). Dette kan du gjøre enten ved å registrere deg som kunde i nettbutikken vår, fortsette som gjest eller benytte en av våre kassepartnere. Ordren er ikke lagt før du klikker på “Send ordre” i kassen.
Når du legger en ordre i nettbutikken vår, vil du motta en e-post som bekrefter at ordren er mottatt. En lenke til disse leveringsbetingelsene vil også bli sendt til e-postadressen som du oppga da ordren.
Vær oppmerksom på at e-postbekreftelsen ikke betyr at ordren er akseptert. Alle ordrer må aksepteres av oss før kjøpet er fullført. Når vi har akseptert ordren, vil du motta en bekrefte. “Leveringsbekreftelsen”. Kjøpsavtalen mellom deg og Röhnisch vil ikke bli opprettet og inngått før vi sender leveringsbekreftelsen til deg.
Vi forbeholder oss retten til å avvise ordreforespørsler dersom et produkt er utsolgt eller dersom vi opplever differanser i lagerbeholdningen, tekniske problemer, endringer i spesifikasjoner eller trykkfeil. Vi forbeholder oss også retten til å avvise en ordre dersom bestemte produktopplysninger ikke er fullstendige. Kjøpsavtalen vil derfor bare gjelde for produkter som du har mottatt leveringsbekreftelse på. Dersom vi ikke er i stand til å stadfeste hjemmeadressen din, vil ordren bli regnet som ugyldig og bli avvist. Vi forbeholder oss dessuten retten til å avvise ordreforespørsler av andre saklige grunner. Vi forbeholder oss retten til å avvise ordreforespørsler hvis det foreligger mistanke om svindel. Alle svindelforsøk vil bli politianmeldt.
Levering, toll og avgifter
 
Leveringsalternativer og omkostninger
Klikk Leveranseinformasjon til Norge for å lese mer om hvilke leveringsalternativer du kan velge.
Transportskade
Ved mottak av ordren er det viktig at du kontrollerer emballasjen før du signerer fraktseddelen eller henter ut pakken fra utleveringsstedet. Er emballasjen skadet, skal dette meldes til fraktselskapet eller representanten for utleveringsstedet, som registrerer dette. Du er også ansvarlig for å underrette vår kundeservice om skaden innen rimelig tid.
Eventuelle transportskader skal rapporteres til kundeservice på e-postadressen support@rohnisch.com. Vi ber deg legge ved bilder av skaden når du tar kontakt med kundeservice samt oppgi ordrenummeret.
Uavhentede pakker
Hvis du har bestilt pakken til et bestemt utleveringssted, må du sørge for å hente den innen tidspunktet som er angitt i meldingen. Hvis du i stedet har bestilt hjemlevering, er det viktig at du kan ta imot pakken på avtalt tidspunkt. Normalt skal pakker hentes personlig mot fremvisning av gyldig legitimasjon og utleveringsnummer. Du vil motta en melding om levering, som angir når og hvor pakken skal hentes eller mottas. Meldingen kan bli sendt per e-post, vanlig post eller per telefon eller tekstmelding (SMS) dersom du har oppgitt et mobiltelefonnummer. Hvis pakken ikke blir hentet eller du ikke er hjemme ved avtalt hjemlevering og pakken dermed blir returnert til oss, kan du bli ilagt et gebyr. Klikk her for å lese mer.
Beregnet levering
Merk at hvis ikke annet er angitt på nettsiden, er leveringstidene beregnede tider. De er ikke garanterte leveringstider og skal ikke oppfattes som sådanne.
Betalingsmåter og priser
 
Mulige betalingsmåter
Klikk Betaling for å se hvilke betalingsmåter du kan velge.
Priser og gebyrer
Alle priser i nettbutikken er vist inklusive MVA.
Prisene og gebyrene kan endres som følge av omstendigheter utenfor vår kontroll, for eksempel vesentlige endringer i råvarepriser, valutasvingninger eller endrede MVA-satser. Ved eventuelle MVA-endringer forbeholder vi oss retten til å justere prisene og gebyrene tilsvarende.
Heving av kjøp og retur
 
Rett til å heve kjøpet
Du har rett til å heve kjøpet i overensstemmelse med forbrukerkjøpsloven. Hvor lenge returretten gjelder, avhenger av hvor du bor. 
Vi vil refundere beløpet du har betalt for produktene uten unødig opphold og senest innen fjorten (14) dager fra datoen vi fikk produktet i retur.
Hvis det returnerte produktet har tapt seg i verdi som følge av at det er blitt håndtert i større grad enn nødvendig for å avgjøre produktets funksjon eller egenskaper, har vi rett til å trekke fra et beløp fra summen som skal refunderes. Fratrukket beløp vil tilsvare det returnerte produktets verditap. Når du sender et produkt tilbake til oss, enten i henhold til hevingsretten eller retten til utvidet retur, er du ansvarlig for transportrisikoen. Det betyr at du er ansvarlig for å sikre produktet mot transportskader. Vi ber om at du alltid sørger for at produktet er forsvarlig pakket, i god stand og blir returnert i originalesken og/eller -emballasjen. Ta alltid vare på leveringsslippen/returseddelen inntil returen er fullført.
Merk at undertøy og badetøy ikke kan returneres dersom emballasjen er åpnet. Dette av helse- og hygienehensyn. Hvis produktet er forseglet, kan du ikke bryte forseglingen dersom du ønsker å benytte deg av returretten, som opphører når forseglingen brytes.
 
Retningslinjer for retur
Klikk Returer for å lese våre retningslinjer for retur, blant annet returrettens varighet.
Reklamasjon på et mangelfullt produkt
Dersom du har mottatt et mangelfullt produkt har du rett til å reklamere i overensstemmelse med forbrukerkjøpsloven. Dette gjelder mangelfulle produkter der feilen forelå allerede da du mottok produktet. Imidlertid kan det fortsatt dreie seg om en opprinnelig mangel selv om feilen oppstår etter en viss tid.
Har du mottatt et mangelfullt produkt, skal du kontakte oss straks du oppdager feilen. Reklamasjoner som er fremsatt innen to måneder etter at feilen er oppdaget, aksepteres som fremsatt innen rimelig tid. Den enkleste måten å fremsette en reklamasjon på er å sende oss en melding på support@rohnisch.com. Vi setter pris på at e-posten inneholder så mye informasjon som mulig om omstendighetene rundt reklamasjonen. Vi vil deretter kontakte deg med videre anvisninger.
Reklamasjonsretten varer i tre år fra det mangelfulle produktet er mottatt. Dersom reklamasjonen godtas, vil vi kompensere deg for returfrakten. Når det mangelfulle produktet er returnert og reklamasjonen godtatt, vil vi kompensere deg i henhold til forbrukerkjøpsloven. Vi forbeholder oss retten til å avslå eventuelle reklamasjoner som anses som uberettigede.
Merk at den lovmessige reklamasjonsretten ikke gjelder for firmakjøp.
Tvister
Vi gjør alltid vårt beste for at du skal bli fornøyd med produktene og tjenestene våre. Vår kundeservice vil forsøke å løse eventuelle problemer som måtte oppstå.
Skulle vi imidlertid ikke lykkes med å løse en tvist, anbefaler vi at du benytter den nettbaserte klageportalen som du finner på EU-kommisjonens nettside. Klikk her for å komme til EU-kommisjonens nettside.
Röhnisch Sportswear Norge AS
Nils Hansens vei 14
0667 Oslo
Norge
Registreringsnummer: 979 345 992
E-postadresse: support@rohnisch.com
Force majeure
Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, blant annet generelle arbeidskonflikter, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, statlige pålegg, tekniske problemer, feil på strøm-/tele-/datakommunikasjon eller annen kommunikasjon samt feil eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som følge av ovennevnte omstendigheter. Skulle slike omstendigheter inntreffe, skal eventuelle forsinkelser eller lignende ikke medføre rett til skadeerstatning eller andre tiltak. Hvis det oppstår en slik situasjon, skal vi underrette deg både i begynnelsen og slutten av den aktuelle perioden. Har situasjonen vart i mer enn to måneder, har både du og vi rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.
Forbehold om feilaktig informasjon
Hvis det foreligger feilaktig informasjon med hensyn til hvorvidt er produkt er på lager, har vi rett til å korrigere feilene og når som helst endre eller oppdatere informasjonen. Alle bilder på nettsiden er kun ment som illustrasjoner. Disse illustrasjonene gir ingen garanti for antall produkter du vil motta eller produktets nøyaktige utseende, funksjon eller opprinnelse. Vi er ikke ansvarlige for eventuell informasjon som er fremlagt av tredjeparter på nettsiden.
Beskyttelse av opphavsrett
Nettbutikken og alt innhold i den eies av Röhnisch Sportswear Norge AS. Informasjonen er beskyttet av opphavsretts- og markedsføringslover. Det betyr at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig samtykke fra oss.